Wij wensen u een gezond en gezegend nieuwjaar!Coronavirus


Wij willen u verzoeken om de praktijk te betreden met een mondkap op.

Indien u meer wilt weten over het coronavirus, dan kunt u kijken op thuisarts.nl of website van het RIVM.
Tevens kunt u voor vragen contact opnemen met de volgende 2 instanties:
-Het RIVM (0800 - 1351).
-De GGD (010 - 443 80 31 of 010 - 433 99 66).

Indien u meer wilt weten over de aanpassingen in de praktijk als het gevolg van het coronavirus, dan kunt u klikken op de link. Kijk ook naar de poster.

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus (koorts, hoesten en/of verkoudheid) getest worden of hij/zij het coronavirus bij zich draagt. U moet hiervoor een afspraak maken met de GGD door te bellen met 0800 - 1202. Klikt u voor meer informatie op de volgende link.

Klikt u hier voor meer informatie over de coronavaccinatie.
Klikt u hier voor de gezondheidsverklaring die u moet meenemen naar uw coronavaccinatieafspraak.

Wilt u meer informatie over reizen en vakantie en coronavirus, dan kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u problemen met het aanmaken van een QR-code of heeft u vragen over de CoronaCheckApp, dan kunt u bellen met RIVM 0800 - 5090.Coronavaccinatie

Vaccinatie
Er worden ons vragen gesteld over de coronavaccinatie. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen Corona. Hier zijn onze belangrijkste redenen vóór een vaccinatie:
-Corona kan een ernstige infectie geven waarvan je nog lange tijd last kunt hebben en waaraan je zelfs kunt overlijden.
-De vaccinaties zijn erg goed onderzocht en blijken heel goed te beschermen tegen de infectie.
-Bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die van andere vaccinaties. Wat betreft bijwerkingen op lange termijn: van medicijnen die continu dagelijks gebruikt worden zijn bijwerkingen op lange termijn bekend. Deskundigen zijn echter vrij eensgezind van mening dat bij een enkele vaccinatie of bij een serie van enkele vaccinaties bijwerkingen op lange termijn eigenlijk een onbekend fenomeen is.

Hier kunt u een artikel lezen van huisarts Hans van der Linde, die altijd erg kritisch is over de jaarlijkse griepvaccinatie. Hij is ook voorstander van de Corona-vaccinatie.
Opiniestuk van Hans van der Linde
Link naar artikel in Trouw

U kunt ook meer informatie vinden over coronavaccinatie door te klikken op de volgende linkjes:
-coronavaccinatie op thuisarts.nl.
-Kijkt u ook naar dit filmpje over vaccinatie.
-Rijksoverheid.nl - coronavaccinatie.


Vaccinatiestrategie

Inmiddels is er een vaccinatiestrategie gepubliceerd door de overheid. Deze strategie is afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins en het type beschikbare vaccin. Aan de hand daarvan kunnen de huisartsen en de GGD's patiënten gaan selecteren en uitnodigen voor de vaccinatie. De overheid bepaald welke patientengroepen gefaseerd een uitnodiging krijgen. Op dit moment (januari 2021) zijn wij nog in afwachting van verdere informatie vanuit de overheid, RIVM, SNPG en de beroepsgroepen NHG en LHV. Wij hopen dat er snel meer duidelijkheid komt over de logistieke uitvoering van de vaccinaties. Zodra wij meer weten over de vaccinatiestrategie, dan zullen wij dit direct melden op de website. 

Meer informatie kunt u verkrijgen via het landelijke informatienummer 0800-1351 of op de website www.coronavaccinatie.nl.

25 januari 2021:
Wij hebben de patienten van 90 jaar en ouder een brief gestuurd. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de GGD in een vaccinatiepost. In de brief staat uitgelegd hoe de patient een afspraak kan maken voor de vaccinatie.

4 februari 2021:
Op dit moment worden de patienten van 80-90 jaar uitgenodigd voor de coronavaccinatie. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de GGD. Zie brief.

26 februari 2021:
Nog niet bekend wanneer onze praktijk kan starten met vaccineren
Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De eerste regio’s (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) in Nederland hebben dit vaccin inmiddels ontvangen. Onze regio en onze huisartsenpraktijk nog niet. We weten op dit moment nog niet wanneer wij vaccin zullen ontvangen en wanneer we patiënten kunnen uitnodigen voor vaccinatie.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 65-minners, startend met de oudsten, en voor bepaalde niet-immuun-gecompromitteerde patiëntengroepen met een hoog-COVID-19-risico. De huisartsen zullen met hun eerste levering de volgende patiëntengroepen uitnodigen voor vaccinatie:
1.Patiënten geboren in 1956 en 1957;
2.De volgende niet immuun-gecompromitteerde patiënten met een hoog-COVID-19 risico:
a.de morbide obese patiënten (BMI > 40), geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en 64 jaar).
b.de thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en de 64 jaar).
3.De derde hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad in haar advies benoemde, zijn patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is. Deze groep is voor huisartsen niet gemakkelijk te identificeren binnen de patiëntenpopulatie. Deze groep is wel goed in beeld bij hun behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarom zullen mensen binnen deze patiëntgroep door de medisch specialist worden uitgenodigd voor vaccinatie.

Als we weten wanneer wij vaccins gaan ontvangen en kunnen beginnen met inenten, zullen we de patiënten uit deze eerste groepen een uitnodiging sturen voor vaccinatie.
Wij weten niet wanneer andere patiënten aan de beurt komen voor vaccinatie. Dat bepaalt de overheid.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

5 maart 2021:
De huisartsen in de provincie Gelderland zijn nu aan de beurt om eerder genoemde patiëntengroepen te gaan uitnodigen voor de coronavaccinatie.

10 maart 2021:
De huisartsen van de provincie Zuid-Holland zijn zeer binnenkort aan de beurt om bepaalde patientengroepen te gaan vaccineren met het AstraZeneca coronavaccin. De huisartsen zullen met hun eerste levering de volgende patiëntengroepen uitnodigen voor vaccinatie:
1.Patiënten geboren in 1956 en 1957;
2.De volgende niet immuun-gecompromitteerde patiënten met een hoog-COVID-19 risico:
a.de morbide obese patiënten (BMI > 40), geboren in de periode van 1-1-1946 tot en met 31-12-2002.
b.de thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1946 tot en met 31-12-2002.

Valt u in de genoemde groepen dan ontvangt u binnenkort een brief van ons. Wij willen u verzoeken om deze goed te lezen. Tevens willen wij u verzoeken om een ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen naar de vaccinatie. Klikt u hier voor de gezondheidsverklaring.

26 maart 2021:
Vanaf volgende week kunnen we gaan starten met het vaccineren tegen het coronavirus. Het streven is om op zaterdag 3 april te gaan vaccineren. Hiervoor moet u vooraf een afspraak maken met de assistente. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk.
De huisartsen zullen met hun eerste levering de volgende patiëntengroepen uitnodigen voor vaccinatie:
1.Patiënten geboren in 1956 en 1957;
2.De volgende niet immuun-gecompromitteerde patiënten met een hoog-COVID-19 risico:
a.de morbide obese patiënten (BMI > 40), geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en 64 jaar).
b.de thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en de 64 jaar).

Valt u in de genoemde groepen dan ontvangt u binnenkort een brief van ons. Wij willen u verzoeken om deze goed te lezen. Tevens willen wij u verzoeken om een ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen naar de vaccinatie. Klikt u hier voor de gezondheidsverklaring.

30 april 2021:
Op dit moment wordt er volop gevaccineerd door de GGD. Patiënten van 65 jaar en ouder worden inmiddels uitgenodigd door de GGD/RIVM. 
Vanaf mei zal de GGD ook de groep patiënten van 18-60 met een medische indicatie gaan vaccineren. Indien u tot deze groep behoort, dan krijgt u binnenkort een oproep thuis. 
Tevens zullen wij zeer binnenkort de groep patiënten die geboren zijn in 1958, 1959 en 1960 gaan oproepen voor de vaccinatie. Deze vaccinatie wordt gegeven in onze praktijk op afspraak op zaterdag 15 mei 2021.

26 juni 2021:
Inmiddels is en wordt er volop gevaccineerd door de GGD. Patiënten met een medisch risico en zonder een medisch risico zijn inmiddels door de GGD per post uitgenodigd voor een vaccinatieafspraak. 
Afgelopen week zijn ook de patiënten van 12-17 jaar met een medisch risico uitgenodigd voor het maken van een coronavaccinatieafspraak bij de GGD. 

De afgelopen tijd hebben wij in de praktijk ook patiënten gevaccineerd. Wij willen u verzoeken om te controleren of de vaccinaties zijn vermeld/geregistreerd bij het RIVM. U kunt dit doen door te klikken op de volgende link.

9 augustus 2021:
Afgelopen zaterdag hebben wij de laatste patiënten een 2e coronavaccin (AstraZeneca) gegeven. Dit is voor nu het laatste vaccinatiemoment geweest in de praktijk. 
De GGD gaat nog wel door met het vaccineren van patiënten vanaf 12 jaar. Indien u nog een vaccin nodig heeft of nog vragen heeft over vaccinatie, dan kunt u contact opnemen met de GGD of het RIVM. 

8 oktober 2021:
Vanaf 6 oktober ontvangt een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) een uitnodiging voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening, of via de specialist afweerverminderende medicijnen voorgeschreven krijgen. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten. Mensen die in aanmerking komen, kunnen hun uitnodiging van de specialist verwachten vanaf 6 oktober tot eind oktober, via het ziekenhuis waar zij in behandeling zijn. Alleen mensen met een uitnodiging kunnen een derde vaccinatie halen bij de GGD.