Coronavirus
Vanaf heden starten we in de praktijk de reguliere zorg weer geleidelijk aan op. We willen graag uitleggen hoe we dit gaan doen en welke veranderingen dit met zich meebrengt.

*Kom niet uit uzelf naar de praktijk toe. Neem eerst contact op met de assistente per telefoon of e-mail.
*De assistente zal aan de telefoon aanvullende vragen stellen in het kader van het coronavirus.
*De assistente zal de komende tijd ook patiënten uitnodigen voor een afspraak bij de praktijkondersteuner.
*Indien u klachten heeft die kunnen passen bij coronavirus en u heeft een normale controleafspraak staan bij de  praktijkondersteuner, assistente of huisarts, dan willen wij u verzoeken uw normale afspraak te annuleren. De assistente kan u dan tevens van adviezen voorzien.
*Kom zoveel mogelijk alleen naar de praktijk.
*We houden ons in de wachtkamer aan de 1,5 meter regel.
*Er mogen maximaal 4 personen in de wachtkamer zijn.

Indien u meer wilt weten over de aanpassingen in de praktijk als het gevolg van het coronavirus, dan kunt u klikken op de link. Kijk ook naar de poster.

Indien u meer wilt weten over het coronavirus, dan kunt u kijken op thuisarts.nl of website van het RIVM.
Tevens kunt u voor vragen contact opnemen met de volgende 2 instanties:
-Het RIVM (0800 - 1351).
-De GGD (010 - 443 80 31 of 010 - 433 99 66).

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus (koorts, hoesten en/of verkoudheid) getest worden of hij/zij het coronavirus bij zich draagt. U moet hiervoor een afspraak maken met de GGD door te bellen met 0800 - 1202.

Wandelen op Recept

Er wordt regelmatig door de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten gepleit voor laagdrempelige vormen van bewegen op een structurele basis voor specifieke doelgroepen. Directe aanleiding is de vaststelling dat een toenemend aantal Capellenaren vanwege eenzaamheid, een matige gezondheidsstatus, slechte leefstijl of factoren als sociale en economische stress weliswaar een indicatie voor bewegen en laagintensief sporten heeft, maar de middelen en noodzakelijke ondersteuning veelal ontbreken. De doelgroep heeft een duwtje in de goede richting nodig. Om die reden is er nu het initiatief 'wandelen op recept'.  Wandelen op recept is een wekelijks aanbod 'wandelen onder begeleiding' op vrijdag van 9.15 tot 10.15 uur. Vertrekpunt is het wijkcentrum aan het Maria Danneelserf 20 (tegenover supermarkt MCD). Het project heeft een sociale insteek en er wordt gewandeld in een groep met een individueel bepaald tempo. Dit is een functionele prikkel voor kleine veranderingen in de inspanningstolerantie en karaktervorming. Het doel is het verbeteren van de plezierige beleving van gezamenlijk bewegen en het ervaren van de leuke effecten van inspanning in de buitenlucht. Dit alles in het kader van positieve Gezondheid.