KLIKT U HIER VOOR DE VAKANTIEREGELING ZOMER 2021

Coronavirus


Wij willen u verzoeken om de praktijk te betreden met een mondkap op.

Indien u meer wilt weten over het coronavirus, dan kunt u kijken op thuisarts.nl of website van het RIVM.
Tevens kunt u voor vragen contact opnemen met de volgende 2 instanties:
-Het RIVM (0800 - 1351).
-De GGD (010 - 443 80 31 of 010 - 433 99 66).

Indien u meer wilt weten over de aanpassingen in de praktijk als het gevolg van het coronavirus, dan kunt u klikken op de link. Kijk ook naar de poster.

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus (koorts, hoesten en/of verkoudheid) getest worden of hij/zij het coronavirus bij zich draagt. U moet hiervoor een afspraak maken met de GGD door te bellen met 0800 - 1202. Klikt u voor meer informatie op de volgende link.

Klikt u hier voor meer informatie over de coronavaccinatie.
Klikt u hier voor de gezondheidsverklaring die u moet meenemen naar uw coronavaccinatieafspraak.

Wilt u meer informatie over reizen en vakantie en coronavirus, dan kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.
Waarneming zomervakantie 2021

Graag vragen wij uw aandacht voor de vakantieregeling in de maanden juli/augustus.

Gedurende de vakantieperiode van maandag 19 juli tot en met 27 augustus 2021 is er slechts één huisarts in de praktijk aanwezig en daardoor is er minder gelegenheid het spreekuur te bezoeken. Om die reden vragen wij uw medewerking om onderstaande zaken te regelen vóór maandag 19 juli:
*Herhalingsrecepten: u wordt vriendelijk verzocht om vóór 19 juli voldoende geneesmiddelen te bestellen tot begin september.
*Controles: regelmatige controles, zoals uitstrijkjes, bloeddrukcontrole etc. verzoeken wij u zo te regelen, dat zij buiten de periode van 19 juli tot en met 27 augustus vallen.
*Lang bestaande klachten: bestaande klachten, die geen spoedeisend karakter hebben, willen wij graag vóór of na de waarneemperiode met u bespreken.

Buiten de praktijktijden en in de weekeinden kunt u terecht bij de Huisartsenpost IJsselland nabij het IJsselland Ziekenhuis, Prins Constantijnweg 2.
Telefoonnummer: 010 - 279 92 62 (graag vooraf bellen).

Wij zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk voor uw medewerking aan deze regeling.

Huisartsenpraktijk Van der Spek