Ketenzorg

Uw huisartsenpraktijk levert zorg aan chronisch zieke patiënten. Om deze zorg te kunnen leveren is het door de zorgverzekeraar verplicht om lid te zijn van een zorggroep. De zorggroep ondersteunt de huisartsen bij het maken van gezamenlijke afspraken over de zorg die geleverd wordt aan chronisch zieken. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door en terug verwijzen van de patient.

Uw praktijk is lid van Rijnmond Dokters. Op de website van Rijnmond Dokters kunt u meer informatie vinden over ketenzorg.

Uw praktijk doet mee aan 4 zorgketens:
1.Diabetes Mellitus
2.Cardiovasculair Risicomanagement
3.COPD / Astma
4.Ouderenzorg