KLIKT U HIER VOOR DE VAKANTIEREGELING ZOMER 2021

Coronavirus


Wij willen u verzoeken om de praktijk te betreden met een mondkap op.

Indien u meer wilt weten over het coronavirus, dan kunt u kijken op thuisarts.nl of website van het RIVM.
Tevens kunt u voor vragen contact opnemen met de volgende 2 instanties:
-Het RIVM (0800 - 1351).
-De GGD (010 - 443 80 31 of 010 - 433 99 66).

Indien u meer wilt weten over de aanpassingen in de praktijk als het gevolg van het coronavirus, dan kunt u klikken op de link. Kijk ook naar de poster.

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus (koorts, hoesten en/of verkoudheid) getest worden of hij/zij het coronavirus bij zich draagt. U moet hiervoor een afspraak maken met de GGD door te bellen met 0800 - 1202. Klikt u voor meer informatie op de volgende link.

Klikt u hier voor meer informatie over de coronavaccinatie.
Klikt u hier voor de gezondheidsverklaring die u moet meenemen naar uw coronavaccinatieafspraak.

Wilt u meer informatie over reizen en vakantie en coronavirus, dan kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.
Palliatieve zorg

Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam en omstreken
Informatie over palliatieve zorg in onder andere Capelle aan den IJssel. Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase, ook wel terminale zorg. 
Als praktijk nemen wij deel aan PaTz-bijeenkomsten. PaTz staat voor Palliatieve Thuiszorg. In deze bijeenkomsten werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren.

Palliatieve zorg
Elk sterfbed is anders. De ziekte en de klachten verschillen uiteraard. Echter, vooral de manier waarop mensen met hun sterven omgaan, maakt elk sterfbed uniek. In de laatste fase van het leven wordt het contact tussen de huisarts en de patiënt met zijn geliefden vaak intensiever. Gesprekken over het verwachte verloop van de ziekte en de levensverwachting van de patiënt moeten zorgvuldig worden gevoerd. Een open communicatie en goed luisteren naar elkaar is zeker in deze omstandigheden van groot belang. Vragen over de wijze van sterven kunnen alleen in een rustige sfeer bevredigend beantwoord en besproken worden.

Het begeleiden van een patiënt op haar/zijn sterfbed in de thuissituatie behoort tot de kerntaken van de huisarts. We streven ernaar om in de stervensfase alle dagen van de week 24 uur beschikbaar en bereikbaar te zijn, opdat de gewenste zorg zo goed mogelijk geleverd kan worden. Vanzelfsprekend wordt er met elkaar gesproken over palliatieve zorg, zoals pijnbestrijding en het behandelen van andere nare bijkomende ziekteverschijnselen. Palliatief begeleiden tot het levenseinde en, indien nodig, het in slaap brengen van de patiënt (= palliatieve sedatie) in de laatste fase van het leven worden goed voorbereid en na uitvoerig overleg zorgvuldig uitgevoerd.

Het is uitermate belangrijk voor de patiënt en diens geliefden om te weten hoe de huisarts denkt over actieve levensbeëindiging (euthanasie genoemd). Onze Christelijke levensovertuiging weerhoudt ons om euthanasie uit te voeren. Mocht de patiënt evenwel de wens uitspreken om de mogelijkheid te hebben middels euthanasie van het leven afscheid te nemen, dan wordt dat niet slechts aangehoord maar ook serieus genomen. Gewetensvolle collega's met een andere opvatting over euthanasie kunnen op dat moment benaderd worden om de zorg in de laatste fase over te nemen. Ook kan de patiënt zichzelf aanmelden bij de Levenseindekliniek.

We hechten eraan om nadrukkelijk kenbaar te maken, dat we om principiële redenen moeite hebben met euthanasie. Schroom niet om in een persoonlijk gesprek hierover met uw huisarts van gedachten te wisselen. We willen graag alle tijd nemen om met u transparant in het leven te staan.


Huisartsenpraktijk Van der Spek