Vanwege de zomervakantie en de praktijkverbouwing is de praktijk in de periode van 15 juli tot en met 23 augustus 2024 alleen voor spoedeisende zaken bereikbaar. We hopen op uw begrip. Alvast dank voor de medewerking.

MijnGezondheid.net

Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer
Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken via MijnGezondheid.net. U ziet dan bijvoorbeeld:
-de adviezen van de huisarts
-de uitslag van onderzoeken
-de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?
Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op Mijngezondheid.net. Hiervoor stuurden we u een e-mail met instructies. Heeft u deze e-mail niet gekregen? Bel of mail ons dan.
Wilt u meer informatie over MijnGezondheid.net klikt u dan hier.

Omgaan met uw medische gegevens
Klikt u op de link om te kijken hoe u veilig om moet gaan met uw medische gegevens.

Alleen patiënten boven de 16
Jongeren van 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met volwassenen. Bij dingen die te maken hebben met hun gezondheid worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn zij nog geen 18 jaar. Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:
-De jongeren kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geven. Er is geen toestemming van de ouders nodig.
-De jongeren hebben er recht op volledig te worden geïnformeerd; de ouders worden alleen geïnformeerd als hun kind daarmee akkoord gaat.
-Een jongere heeft het recht om het medisch dossier in te zien; daar is geen toestemming van zijn ouders voor nodig. De ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daarmee akkoord gaat.

Kinderen tussen 12 en 16 moeten toestemming geven om informatie uit hun dossier met de ouders te delen, waarbij er rekening wordt gehouden met de betrokkenheid van de ouders. Dit laat zich wat lastiger in een computersysteem regelen. Daarom is er pas vanaf 16 jaar toegang tot MijnGezondheid.net mogelijk.

Online Afspraak
U kunt online een afspraak maken door gebruik te maken van de afsprakenmodule van de website.

E-consulten
U kunt door een e(mail)-consult een vraag stellen aan de huisarts. Dit kunt u doen door de e-consultenmodule van de website te gebruiken.