KLIKT U HIER VOOR DE VAKANTIEREGELING ZOMER 2021

Coronavirus


Wij willen u verzoeken om de praktijk te betreden met een mondkap op.

Indien u meer wilt weten over het coronavirus, dan kunt u kijken op thuisarts.nl of website van het RIVM.
Tevens kunt u voor vragen contact opnemen met de volgende 2 instanties:
-Het RIVM (0800 - 1351).
-De GGD (010 - 443 80 31 of 010 - 433 99 66).

Indien u meer wilt weten over de aanpassingen in de praktijk als het gevolg van het coronavirus, dan kunt u klikken op de link. Kijk ook naar de poster.

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die kunnen passen bij het coronavirus (koorts, hoesten en/of verkoudheid) getest worden of hij/zij het coronavirus bij zich draagt. U moet hiervoor een afspraak maken met de GGD door te bellen met 0800 - 1202. Klikt u voor meer informatie op de volgende link.

Klikt u hier voor meer informatie over de coronavaccinatie.
Klikt u hier voor de gezondheidsverklaring die u moet meenemen naar uw coronavaccinatieafspraak.

Wilt u meer informatie over reizen en vakantie en coronavirus, dan kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid.
MijnGezondheid.net

Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer
Bij onze huisartsenpraktijk kunt u vanaf 1 juli 2020 uw eigen medische gegevens zelf online bekijken via MijnGezondheid.net. U ziet dan bijvoorbeeld:
-de adviezen van de huisarts
-de uitslag van onderzoeken
-de lijst met uw medicijnen

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens?
Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op Mijngezondheid.net. Hiervoor stuurden we u een e-mail met instructies. Heeft u deze e-mail niet gekregen? Bel of mail ons dan.
Wilt u meer informatie over MijnGezondheid.net klikt u dan hier.

Omgaan met uw medische gegevens
Klikt u op de link om te kijken hoe u veilig om moet gaan met uw medische gegevens.

Alleen patiënten boven de 16
Jongeren van 16 jaar en ouder worden door de WGBO op één lijn gesteld met volwassenen. Bij dingen die te maken hebben met hun gezondheid worden zij dus niet meer als minderjarig beschouwd, ook al zijn zij nog geen 18 jaar. Voor deze leeftijdscategorie gelden de volgende regels:
-De jongeren kunnen zelfstandig beslissen of zij voor een medisch onderzoek of behandeling toestemming geven. Er is geen toestemming van de ouders nodig.
-De jongeren hebben er recht op volledig te worden geïnformeerd; de ouders worden alleen geïnformeerd als hun kind daarmee akkoord gaat.
-Een jongere heeft het recht om het medisch dossier in te zien; daar is geen toestemming van zijn ouders voor nodig. De ouders mogen het medisch dossier inzien als het kind daarmee akkoord gaat.

Kinderen tussen 12 en 16 moeten toestemming geven om informatie uit hun dossier met de ouders te delen, waarbij er rekening wordt gehouden met de betrokkenheid van de ouders. Dit laat zich wat lastiger in een computersysteem regelen. Daarom is er pas vanaf 16 jaar toegang tot MijnGezondheid.net mogelijk.

Online Afspraak
U kunt online een afspraak maken door gebruik te maken van de afsprakenmodule van de website.

E-consulten
U kunt door een e(mail)-consult een vraag stellen aan de huisarts. Dit kunt u doen door de e-consultenmodule van de website te gebruiken.