Wandelen op Recept

Er wordt regelmatig door de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten gepleit voor laagdrempelige vormen van bewegen op een structurele basis voor specifieke doelgroepen. Directe aanleiding is de vaststelling dat een toenemend aantal Capellenaren vanwege eenzaamheid, een matige gezondheidsstatus, slechte leefstijl of factoren als sociale en economische stress weliswaar een indicatie voor bewegen en laagintensief sporten heeft, maar de middelen en noodzakelijke ondersteuning veelal ontbreken. De doelgroep heeft een duwtje in de goede richting nodig. Om die reden is er nu het initiatief 'wandelen op recept'.  Wandelen op recept is een wekelijks aanbod 'wandelen onder begeleiding' op vrijdag van 9.15 tot 10.15 uur. Vertrekpunt is het wijkcentrum aan het Maria Danneelserf 20 (tegenover supermarkt MCD). Het project heeft een sociale insteek en er wordt gewandeld in een groep met een individueel bepaald tempo. Dit is een functionele prikkel voor kleine veranderingen in de inspanningstolerantie en karaktervorming. Het doel is het verbeteren van de plezierige beleving van gezamenlijk bewegen en het ervaren van de leuke effecten van inspanning in de buitenlucht. Dit alles in het kader van positieve Gezondheid.